ข่าวและประกาศของเว็บ

รูปแบบการเข้าใช้งานหลักสูตรนายสิบอาวุโสฯ รุ่นที่ 6

by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก -

ชื่อผู้ใช้ : sm1.หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
รหัสผ่าน : AAAADDMMYY 

โดย AAAA : เลข 4 ตัวท้ายของเลขประจำตัวทหาร 10 หลัก, DD : วันที่เกิด , MM : เดือนเกิด(ตัวเลข), YY: เลข 2 ตัวท้ายของปี พ.ศ.เกิด

ตัวอย่างเช่น จ.ส.อ.ชาติชาย นักรบ เข้าอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโสศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  5412474125145   เลขประจำตัวทหาร 10 หลักคือ 1234567890   เกิด 14 กุมภาพันธ์ 2513  

ชื่อผู้ใช้งาน คือ : sm1.5412474125145  และรหัสผ่าน คือ : 7890140213

รูปแบบเข้าใช้งาน

บัญชีผู้ใช้งาน นนส.เหล่า ร.

by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก -
บัญชีผู้ใช้งาน ของ นนส.เหล่า ร. รุ่นที่ 45  คลิ๊กที่นี่  โดยใช้ วดป.เกิดเป็นรหัสผ่านเริ่มต้น
รูปแบบรหัสผ่าน   วว.ดด.ปปปป.   

วว.  แทนวันที่เกิด 01, 02, ..., 31
ดด. แทน เดือนเกิด เช่น ม.ค. = 01, ก.พ. = 02, มี.ค. = 03 เป็นต้น
ปปปป.  แทน ปีพุทธศักราช  (ตัวเลข 4 ตัว) 

ตัวอย่างเช่น นนส.ตั้งใจ ขยันเรียน  เป็น นนส.เหล่า ร. รุ่นที่ 45  หมายเลขสอบ 12  เกิด 14 เม.ย. 2540  

จะมีบัญชีผู้ใช้ : std45.012  รหัสผ่าน : 14042540  เป็นต้น

Attachment NCO45.jpg