ข่าวและประกาศของเว็บ

รูปแบบการเข้าใช้งานหลักสูตรนายสิบอาวุโสฯ รุ่นที่ 6

รูปแบบการเข้าใช้งานหลักสูตรนายสิบอาวุโสฯ รุ่นที่ 6

by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก -
Number of replies: 0

ชื่อผู้ใช้ : sm1.หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
รหัสผ่าน : AAAADDMMYY 

โดย AAAA : เลข 4 ตัวท้ายของเลขประจำตัวทหาร 10 หลัก, DD : วันที่เกิด , MM : เดือนเกิด(ตัวเลข), YY: เลข 2 ตัวท้ายของปี พ.ศ.เกิด

ตัวอย่างเช่น จ.ส.อ.ชาติชาย นักรบ เข้าอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโสศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  5412474125145   เลขประจำตัวทหาร 10 หลักคือ 1234567890   เกิด 14 กุมภาพันธ์ 2513  

ชื่อผู้ใช้งาน คือ : sm1.5412474125145  และรหัสผ่าน คือ : 7890140213

รูปแบบเข้าใช้งาน